Bosonen

Bosonen

Een boson (genoemd naar Satyendra Nath Bose) is een deeltje dat een heeltallige spin bezit (0, 1, 2, ...). Dit in tegenstelling tot een fermion, dat een halftallige spin heeft (1/2, 3/2, 5/2, ...).

De volgende deeltjes zijn bosonen:
de deeltjes die samenhangen met de vier fundamentele natuurkrachten:

  • Voor het elektromagnetisme het foton
  • Voor de zwakke kernkracht het W-boson en het Z-boson
  • Voor de sterke kernkracht het gluon
  • Voor de zwaartekracht het (nog niet aangetoonde) graviton
samengestelde deeltjes met een even aantal fermionen, bijvoorbeeld mesonen.

Een bijzonder boson is het Higgs-boson, een boson onderdeel is van het standaardmodel van de deeltjesfysica, en dat verantwoordelijk zou zijn voor de massa van elementaire deeltjes.

Bosonen kunnen zich, in tegenstelling tot fermionen, in dezelfde kwantumtoestand bevinden en blijken niet te voldoen aan het uitsluitingsprincipe van Pauli. Bosonen voldoen aan de Bose-Einsteinstatistiek en hebben daardoor bijzondere eigenschappen, zoals het kunnen vormen van een Einsteincondensaat.Een voorbeeld hiervan is het 4Heliumatoom. Dit is een boson, want het bestaat uit een even aantal fermionen. Bij zeer lage temperatuur wordt het helium supervloeibaar. In deze merkwaardige toestand heeft de vloeistof geen viscositeit en geenoppervlaktespanning. Een bekertje met supervloeibaar helium kan daardoor zonder aanleiding leeglopen doordat het helium over de rand kruipt om de toestand met laagste energie op te zoeken.Comments