Conclusie

Fasen

Oriëntatiefase:

  • -           Keuze Onderwerp
  • -           Synopsis schrijven
  • -           Informatie zoeken
  • -           Logboek bijhouden
Dit verliep voorspoedig. Ik had veel sites gevonden met informatie. De synopsis was al nagekeken door Roon en was ook goedgekeurd. In het begin hield ik niet alles bij in mijn logboek. Roon heeft mij aangegeven alle gegevens in mijn logboek te noteren. Dit heeft mij veel geholpen bij het structureren van mijn profielwerkstuk. Mijn bijzondere dank voor Roon Bakels!

Realisatie

  • -          Logboek bijhouden
  • -          Informatie zoeken
Ik had in deze fase m'n Informatie voor een deel op papier gezet.  Het bleek dat het zeer moeilijk was om de goede informatie te vinden voor het pws. Veel bronnen leken heel veel op elkaar en herhaalden elkaar. Er stond niet veel meer nieuwe informatie in.

 Concept-af Fase

  • -         Informatie uitwerken
  • -         Slot schrijven
  • -         Nakijken op verbeteringen
De Docenten Martin Van Gemeren en Mark Bookelmann hebben mij fantastisch geholpen met feedback op mijn PWS. Als ik ze nodig had stonden ze voor mij klaar. Hiervoor mijn dank. 
Mijn ouders hebben mij goed geholpen bij het verbeteren en aanvullen van teksten.

 Inleverfase
  • -          Inleveren
Ik lever mijn profielwerkstuk in op 18 februari 2011 bij Martin Van Gemeren.

Slot

Het eigenhandig vinden van een onderwerp voor een PWS dat wij aansprak was vrij moeilijk.In de PWS-week ontving ik een lijst met onderwerpen. Een van de onderwerpen ging over de vier fundamentele krachten. Dit sprak mij direct enorm aan, en ik wilde er heel graag meer over weten. De vonk sloeg over.Natuurkunde is één van mijn lievelingsvakken. Deze Vier Fundamentele krachten bestrijken voor een héél groot deel de natuurkunde. Fundamenteel is een heel terecht gebruikt woord. En het is ook bijzonder dat iets dat fundamenteel is, nog vrij onbekend is. Ik had veel meer informatie verwacht in boeken en op internet. Ik heb er toch nog met alle plezier aan gewerkt en de nodige informatie gevonden. 
En ik dank iedereen die mij zo fantastisch heeft geholpen. Mijn kennis en interesse over Natuurkunde is sterk verbreed.
Ik ben erg geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en zal de kranten en tijdschriften blijven volgen.

VWO

In eerste instantie lag het meest voor de hand om de nieuwe vindingen in de zwaartekracht uit te leggen. Erik Verlinde kwam met een nieuwe theorie, dat de theorie van de zwaartekracht compleet veranderde. Maar ik ben nog veel meer informatie over de rest van de fundamentele krachten tegengekomen.
Ik heb de overige krachten nu ook meer verduidelijkt. Ik had het plan opgevat om een interview af te leggen met de Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde 1999, prof.dr. Martin Veltman. Dit is helaas niet gelukt, vanwege zijn drukke schema.


Comments